СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛУУДТАЙ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА

5 дугаар сургуулийн захирал Б.Чинбат

Дүүргийн Засаг дарга бөгөөд Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай салбар хариуцсан Орлогч, төсвийн шууд захирагч нартай энэ сарын 26-нд, Шинийн 8-ны Билигт сайн өдөр Үр дүнгийн гэрээ байгуулсан. Мөн Төрийн өмчийн 14, Төрийн бус өмчийн 7 сургуулийн захиралтай үр дүнгийн гэрээ байгуулсан. Энэ үеэр Засаг дарга Д.Ганболд ” Монгол Улсыг Оюу толгой, Тавантолгой биш оюунлаг, боловсролтой Монгол хүн хөгжүүлнэ” гэдгийг онцлон хэлж байлаа.

117 дугаар сургуулийн захирал Д.Сэсээр

17 дугаар сургуулийн захирал Б.Чимгээ

23 дугаар сургуулийн захирал Р.Ганболд

24 дүгээр сургуулийн захирал Ж.Чимэдрэгзэн

 

37 дугаар сургуулийн захирал Х.Батболд

39 дүгээр сургуулийн захирал Б.Гантулга

49 дүгээр сургуулийн захирал И.Бямба

50 дугаар сургуулийн захирал Р.Даваа

57 дугаар сургуулийн захирал Л.Оюунцэцэг

61 дүгээр сургуулийн захирал А.Мөнхчимэг

72 дугаар сургуулийн захирал Ц.Өлзийжаргал

112 дугаар сургуулийн захирал Б.Алтанхуяг

117 дугаар сургуулийн захирал Д.Сэсээр

Наран сургуулийн захирал Г.Цэцэгжаргал

Олонлог сургуулийн захирал А.Сугар

Атланта сургуулийн захирал Б.Одгэрэл

Тоолол сургуулийн захирал А.Жанлав

Цахим эрин сургуулийн захирал Д.Дэлгэрмаа

IMG_0256

Leave a Reply

  • Facebook