НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭР 24724 ИРГЭН ҮЙЛЧЛҮҮЛЖЭЭ

Дүүргийн Засаг даргын “Нэг цонхны үйлчилгээнд ажиллах хэлтэс, албадын хуваарь батлах тухай” А/17 тоот захирамж 1 дүгээр сарын 27-ны өдөр батлагдсан.Засаг даргын захирамжийн дагуу хэлтэс, албадын мэргэжилтнүүд хороод дээр очиж, иргэдэд мэдээлэл өгч, санал, хүсэлтийг нь хүлээн авч шийдвэрлэж, хэрэгжилтийг сар бүрээр гаргаж, үр дүнг нь тооцон ажиллаж байна.2 дугаар сарын байдлаар 19 хороо болон дүүргийн “Нэг цонхны үйлчилгээ”-гээр 24724 иргэн үйлчлүүлж, 21855 санал, хүсэлт хүлээн авч, 23029 асуудлыг шийдвэрлэсэн байна.

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН “НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ”-НИЙ 02 САРЫН МЭДЭЭ

 

dfgsdfgds 

Leave a Reply

  • Facebook