НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ХАВРЫН АРЧИЛГААНЫ АЖИЛ ЭХЭЛЛЭЭ

MOD-4

 

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас нийгэм, эдийн засгийн зорилтын хүрээнд 2015 онд “Ногоон дүүрэг” хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна.

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж, арчлалт хамгаалалтын ажлыг үе шаттайгаар хийхээр төлөвлөж, эхний ээлжинд зүлэг самналт 178561м2 хийж, 159 мод, 383 ширхэг бут, сөөгийг хэлбэржүүлэх, ургамлан хашлагыг 1756 метрт хийх ажил үргэлжилж байна.

 

MOD-3

MOD-2

MOD-7

 

 

Leave a Reply

  • Facebook