4 ИРГЭНД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭВ

 

IMG_1580

Дүүргийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газарт иргэдээс дэмжлэг, туслалцаа хүссэн өргөдөл хүсэлт ирдэг. Дүүргийн удирдлагууд холбогдох байгууллагуудад хандаж хүүхдийг нь цэцэрлэг, сургуульд оруулах, Олон улсын байгууллагын тусламж дэмжлэгт хамруулах зэргээр дэмждэг билээ.

3-р сарын 13-нд дүүргийн Засаг дарга Д.Ганболд, Засаг даргын Тамгын газрын дарга Ж.Эрдэнэбат нар 13-р хорооны иргэн Ж.Даваажав, 17-р хорооны иргэн Ц.Сэлэнгэ, 15-р хорооны иргэн Ц.Төмөрхуяг, 12-р хорооны иргэн Б.Өлзийтогтох нарын эмчилгээ, сувилгааны зардалд нь дэмжлэг үзүүллээ.

IMG_1180

IMG_1583

IMG_1186

IMG_1585

Leave a Reply

  • Facebook