ДҮҮРГИЙН 2013 ОНЫ ТӨСӨВ

Дүүргийн ИТХ-аас 2013 оны дүүргийн орон нутгийн төсвийн орлого, зарлагын хэмжээг 17 тэрбум 100 сая 226.6 мянган төгрөгөөр батлагдав.

0.6

Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлыг дүүргийн ИТХ-аар хэлэлцэж байна.

 

Хийгдэх ажлын саналтай эндээс танилцана уу.

 

Leave a Reply

  • Facebook