“МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАГ” БОЛОВ

mede-1

 

 

Дүүргийн  Хөдөлмөрийн хэлтэс, 3-р хороо хамтран 03-р сарын 24-нд зохион байгуулсан “Мэдээллийн цаг”-аар төрийн албан хаагчид болон хэсгийн ахлагч нарт үндэсний хөтөлбөрүүдийн талаарх мэдээллийг Хөдөлмөрийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Л.Базардаргиа, Хүний нөөц, дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн О.Мөнхбат нар өгч, гарын авлага материал тараасан байна.

Монгол Улсын Засгийн Газраас баталсан “Аж ахуй эрхлэлтийг хөгжүүлэх”, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих” зэрэг үндэсний хөтөлбөрийг танилцуулсан  “Мэдээллийн цаг”-ийг хорооны “Иргэний танхим”-д зохион байгуулжээ.

 

mede-03

mede-02

mede-04

Leave a Reply

  • Facebook