“НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ”-ГЭЭР 59597 ИРГЭН ҮЙЛЧЛҮҮЛЭВ

IMG_2287

Дүүрэг болон 19 хорооны “Нэг цонхны үйлчилгээ”-гээр 03-р сарын байдлаар 59597 иргэний санал, хүсэлт хүлээн авч, 57319 асуудлыг шийдвэрлэжээ.

Өмнөх 2-р сартай харьцуулахад “Нэг цонхны үйлчилгээ”-гээр үйлчлүүлэгчдийн тоо 34873 буюу 41 хувиар өссөн байна.

Дүүргийн Засаг даргын “Нэг цонхны үйлчилгээнд ажиллах хэлтэс, албадын хуваарь батлах тухай” А/17 тоот захирамж 1-р сарын 27-нд батлагдсан.

Засаг даргын захирамжийн дагуу хэлтэс, албадын мэргэжилтнүүд хороо бүрт очиж, иргэдэд мэдээлэл өгч, хүсэлтийг нь хүлээн авч шийдвэрлэн, хэрэгжилтийг сар бүрээр гаргаж, үр дүнг нь тооцон ажиллаж байгаа юм.

IMG_2288

IMG_2293

 

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН “НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ”-НИЙ 03 САРЫН МЭДЭЭ  /өссөн дүнгээр/

 

 

Leave a Reply

  • Facebook