ТҮҮХ СОЁЛЫН ДУРСГАЛТ ГАЗРААР АЯЛУУЛАВ

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог бодит болгоё” аяны хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд олон төрлийн арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа билээ.

Үүний хүрээнд хөгжлийн бэршээлтэй иргэдийн нийгмийн амьдралд хандах хандлагыг өөрчлөх, түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийг сурталчлах, танин мэдүүлэх, хайрлан хамгаалах сэтгэлтэй болгох зорилгоор 2013 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдөр Нийслэл хотод байрлах түүх соёлын дурсгалт газар, Монголын Үндэсний түүхийн музей, Богд хааны ордон музейгээр 19 хорооны хөгжлийн бэрхшээлтэй 60 иргэнийг аялууллаа.

0.31      0.32

Leave a Reply

  • Facebook