СУРАГЧДАД ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН ХОР УРШГИЙН ТАЛААР СУРГАЛТ ЯВУУЛЖЭЭ

Дүүргийн 4-р хорооноос “Хамтарсан багийн хариу үйлчилгээ” аяны хүрээнд дүүргийн Эрүүл мэндийн төв, 5 дугаар сургуулийн захиргаа, “Эмч” бүлгэмийн сурагчидтай хамтран “Хүчирхийллийн хор уршгийг таниулах, зөрчил сөргөлдөөнийг эвийн аргаар шийдвэрлэх нь” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

“Хүүхдийн эрх-НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн конвенц”, Хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийлэл, үе тэнгийнхний дарамт, “Зөрчил маргааныг хэрхэн шийдвэрлэх вэ? “Зөвшилцөлд хүрэх арга зам”, “Би хаана, хэнд, хэрхэн хандах вэ? зэрэг сэдвээр явуулсан сургалтад 120 сурагч хамрагджээ.

Leave a Reply

  • Facebook