Захирамж

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЯВЦАД ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ, ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ САНАЛ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЯВЦАД ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ, ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ САНАЛ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

КОВИД-19 ХАЛДВАРТ ЦАРТАХАЛТАЙ ТЭМЦЭХ БЭЛЭН БАЙДЛЫН ДАДЛАГА СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

КОВИД-19 ХАЛДВАРТ ЦАРТАХАЛТАЙ ТЭМЦЭХ БЭЛЭН БАЙДЛЫН ДАДЛАГА СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/245

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/245

ОЙ ХЭЭРИЙН ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ

ОЙ ХЭЭРИЙН ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ

СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭ ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ГАЗРУУДЫГ АТТЕСТАТЧИЛАХ ДЭД АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭ ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ГАЗРУУДЫГ АТТЕСТАТЧИЛАХ ДЭД АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

ТАМХИ ХУДАЛДАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ СУНГАХ, ШИНЭЭР ОЛГОХ ТУХАЙ

ТАМХИ ХУДАЛДАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ СУНГАХ, ШИНЭЭР ОЛГОХ ТУХАЙ

АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

ХУВААРЬ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

ХУВААРЬ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Өсвөрийн шигшээ багийн үйл ажиллагааг дэмжих тухай A/44

Өсвөрийн шигшээ багийн үйл ажиллагааг дэмжих тухай A/44
  • Facebook