Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

2017-01-01 НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2016 ОНЫ 12 САРЫН 9-НИЙ 13 ДУГААР ТОГТООЛ

НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2016 ОНЫ 12 САРЫН 9-НИЙ 13 ДУГААР ТОГТООЛ

2017-01-01 НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2016 ОНЫ 12 САРЫН 9-НИЙ 12 ДУГААР ТОГТООЛ

НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ИТХ-ЫН 2016 ОНЫ 12 САРЫН 9-НИЙ 12 ДУГААР ТОГТООЛ

АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ ГАРЛАА

Чингэлтэй дүүргийн 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, үйл ажиллагааны үр дүн болон мөнгөн гүйлгээг Нягтлан бодох бүртгэлийн нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн зарчмууд, Нягтлан бодох... Read More

2016-01-01 НИЙСЛЭЛИЙН ЧД-ИЙН ИТХ-ЫН 2015.12.16-НИЙ 6 ДУГААР ТОГТООЛ

2016-01-01 НИЙСЛЭЛИЙН ЧД-ИЙН ИТХ-ЫН 2015.12.16-НИЙ 6 ДУГААР ТОГТООЛ
1 2 3 19
  • Facebook