2013

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГТ 2014-2016 ОНД ХЭРЭГЖИХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

”Ногоон дүүрэг” хөтөлбөр   “Хүний нөөцийн хөгжил” хөтөлбөр “Иргэний оролцоог дэмжих ” хөтөлбөр “Жижиг,дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих” дүүргийн дэд  хөтөлбөр “Бүтээмжтэй ажлын байр” хөтөлбөр “Хамтдаа хөгжье”... Read More

2015 онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийх ажлын Иргэдээс санал авах маягт

2014 оны 2 дугаар сарын 25-наас эхлэн, Дүүргийн нийт Иргэдээс доорх маягтын дагуу ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2015 онд хийгдэх ажилд санал авах тул Иргэн та идэвхитэй... Read More
1 2 3 5
  • Facebook