ТӨСӨВ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГТ 2014-2016 ОНД ХЭРЭГЖИХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

”Ногоон дүүрэг” хөтөлбөр   “Хүний нөөцийн хөгжил” хөтөлбөр “Иргэний оролцоог дэмжих ” хөтөлбөр “Жижиг,дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих” дүүргийн дэд  хөтөлбөр “Бүтээмжтэй ажлын байр” хөтөлбөр “Хамтдаа хөгжье”... Read More
  • Facebook