ТӨСӨВ

Чингэлтэй дүүргийн орон нутгийн төсвийн жилийн эцсийн санхүүгийн нэгдсэн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт гарлаа

Чингэлтэй дүүргийн Орон нутгийн төсвийн 2012 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгдсэн тайланд Нийслэлийн аудитын газраас хийсэн дүгнэлт тайланг бүрэн эхээр  нь нийтэллээ. Аудитын дүгнэлтийг эндээс... Read More
  • Facebook