2013

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ /2013.11.30-ны байдлаар/

  БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ ГҮЙЦЭТГЭЛ ХУВИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ 444,672.80 444,672.80 ЧИНХУР 25,666.50 25,666.50 МААМУУ НААШ ИР 62,762.90 62,762.90 ЗАКИРА ОД 86,392.90 86,392.90 САЙН ХӨРШ 12,114.50... Read More

Чингэлтэй дүүргийн орон нутгийн төсвийн жилийн эцсийн санхүүгийн нэгдсэн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт гарлаа

Чингэлтэй дүүргийн Орон нутгийн төсвийн 2012 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгдсэн тайланд Нийслэлийн аудитын газраас хийсэн дүгнэлт тайланг бүрэн эхээр  нь нийтэллээ. Аудитын дүгнэлтийг эндээс... Read More
  • Facebook