Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 40.0-ТЫН 15 ДУГААР БАЙРНЫ ХОЙД ХЭСЭГТ, 17 БА 13 ДУГААР БАЙРНУУДЫН ДУНД ТУС ТУС ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ, ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ЧДХААА А16/0044 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 40.0-ТЫН 15 ДУГААР БАЙРНЫ ХОЙД ХЭСЭГТ, 17 БА 13 ДУГААР БАЙРНУУДЫН ДУНД ТУС ТУС ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ, ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ЧДХААА А16/0044 ДУГААРТАЙ... Read More

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДЫН АНГИ БҮЛЭГТ ШААРДЛАГАТАЙ КАМЕР, ДЭЛГЭЦ НИЙЛҮҮЛЭХ, СУУРЬЛУУЛАХ АЖЛЫН ЧДХААА А16/0041 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДЫН АНГИ БҮЛЭГТ ШААРДЛАГАТАЙ КАМЕР, ДЭЛГЭЦ НИЙЛҮҮЛЭХ, УУРЬЛУУЛАХ АЖЛЫН ЧДХААА А16/0041 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 2 ДУГААР ХОРОО, 27 ДУГААР БАЙРНЫ ДЭЭВЭР ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЧДХААА А16/0042 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 2 ДУГААР ХОРОО, 27 ДУГААР БАЙРНЫ ДЭЭВЭР ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЧДХААА А16/0042 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРОО, 1-10 ДУГААР ХЭСГИЙН ТОДОРХОЙ БАЙРШИЛД КАМЕРЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖИЛ ЧДХААА А16/0039 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 9 ДҮГЭЭР ХОРОО, 1-10 ДУГААР ХЭСГИЙН ТОДОРХОЙ БАЙРШИЛД КАМЕРЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖИЛ ЧДХААА А16/0039 ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТИЙН МЭДЭЭ

“Чингэлтэй дүүргийн 17 дугаар хороо, хаягжуулалт хийх / сурагчийн 49 – 1, 2, 3, 4-р гудамж/” ажлын чд.хааа оно15/022 дугаартай тендерийн нээлт боллоо

“Чингэлтэй дүүргийн 17 дугаар хороо, хаягжуулалт хийх / сурагчийн 49 – 1, 2, 3, 4-р гудамж/” ажлын чд.хааа оно15/022 дугаартай тендерийн нээлт боллоо

Чингэлтэй дүүргийн 4, 6 дугаар хорооны орон сууцны байрны дундах хороолол доторх авто замын засварын ажлын тендерийн нээлт боллоо

Чингэлтэй дүүргийн 4, 6 дугаар хорооны орон сууцны байрны дундах хороолол доторх авто замын засварын ажлын тендерийн нээлт боллоо

Чингэлтэй дүүргийн 3, 5 дугаар хорооны орон сууцны байрны дундах хороолол доторх авто замын засварын ажлын тендерийн нээлт боллоо

Чингэлтэй дүүргийн 3, 5 дугаар хорооны орон сууцны байрны дундах хороолол доторх авто замын засварын ажлын тендерийн нээлт боллоо
1 2 3 19
  • Facebook