Мэдээллийн сан

Хороодын зам талбайн тохижилт, засвар, орон сууцны засварын” ажил

Хороодын зам талбайн тохижилт, засвар, орон сууцны засварын” ажил

Хороодын зам талбайн тохижилт, засвар, орон сууцны засварын ажил

Хороодын зам талбайн тохижилт, засвар, орон сууцны засварын ажил

Гудамжнуудын авто зам /ЧД, 17, 18, 19 дүгээр хороо/-ын ажил

Гудамжнуудын авто зам /ЧД, 17, 18, 19 дүгээр хороо/-ын ажил

Сургалт, мэдээллийн танхим”-ыг байгуулах, засварлах

Сургалт, мэдээллийн танхим”-ыг байгуулах, засварлах

Сургалт, мэдээллийн танхим”-ыг байгуулах, засварлах

Сургалт, мэдээллийн танхим”-ыг байгуулах, засварлах

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй соёл, спорт, аялал жуулчлалын цогцолборын 2 дугаар шатны тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 19 дүгээр хороо, дээд Салхит/

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй соёл, спорт, аялал жуулчлалын цогцолборын 2 дугаар шатны тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 19 дүгээр хороо, дээд Салхит/

Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах 100 ор /ЧД, 16 дугаар хороо

Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах 100 ор /ЧД, 16 дугаар хороо

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “Гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламж, цэвэрлэх байгууламжийн лаг хаягдлыг байгальд халгүй аргаар шатааж устгах туршилтын төсөл хэрэгжүүлэх

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “Гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламж, цэвэрлэх байгууламжийн лаг хаягдлыг байгальд халгүй аргаар шатааж устгах туршилтын төсөл хэрэгжүүлэх

Чингэлтэйн гудамжнаас 42, 43 дугаар гудамж дагуу Санзайн гудамжтай холбогдох авто зам /ЧД, 18 дугаар хороо/-ын ажил”

Чингэлтэйн гудамжнаас 42, 43 дугаар гудамж дагуу Санзайн гудамжтай холбогдох авто зам /ЧД, 18 дугаар хороо/-ын ажил”
1 2 3 96
  • Facebook