Төсөл хөтөлбөр

ГАДААДЫН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 2018

ГАДААДЫН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 2018

ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛООР БАТЛАГДСАН ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН 2017 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛООР БАТЛАГДСАН ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН 2017 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

“ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ”-ИЙН ХӨТӨЛБӨР

Хүний нөөцийн хөгжил, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр батлах тухай дүүргийн ИТХТэргүүлэгчдийн тогтоол1

2016 ОНЫ ГАДНЫ ОРНЫ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБРИЙН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

2016-оны-гадны-орны-төсөл-хөтөлбрийн-жилийн-эцсийн-хэрэгжилт
1 2 3 13
  • Facebook