быстрый займ на карту

Дүрэм журам, Ёс зүй

НҮҮР НОМЫН АЛБАН ЁСНЫ ХУУДАСНЫ АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ

НҮҮР НОМЫН АЛБАН ЁСНЫ ХУУДАСНЫ АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ

МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ, ТЕХНИК ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ

МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ, ТЕХНИК ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЦАХИМ ХУУДАС АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЦАХИМ ХУУДАС АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ

Сахилга хариуцлага дэг журмыг чангатгах тухай албан даалгавар

Сахилга хариуцлага дэг журмыг чангатгах тухай албан даалгавар

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх журам

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх журам

Захирамжлалын баритм бичгийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар авах арга хэмжээний төлөвлөгөө

Захирамжлалын баритм бичгийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар авах арга хэмжээний төлөвлөгөө

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТЫН КАМЕРЫН СИСТЕМИЙН АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТЫН КАМЕРЫН СИСТЕМИЙН АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ
  • Facebook