Засаг даргын захирамж

2018 оны 03 дугаар сарын 15 өдөр А/158 Улаанбаатар хот. Хүн амын хөгжлийн асуудлаарх Орон нутгийн салбар хороо байгуулах тухай

2018 оны 03 дугаар сарын 15 өдөр А/158 Улаанбаатар хот. Хүн амын хөгжлийн асуудлаарх Орон нутгийн салбар хороо байгуулах тухай

2018 оны 03 дугаар сарын 12 өдөр А/152 Улаанбаатар хот. Шагнах тухай

2018 оны 03 дугаар сарын 12 өдөр А/152 Улаанбаатар хот. Шагнах тухай

2018 оны 03 дугаар сарын 12 өдөр А/151 Улаанбаатар хот. Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2018 оны 03 дугаар сарын 12 өдөр А/151 Улаанбаатар хот. Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2018 оны 03 дугаар сарын 12 өдөр А/149 Улаанбаатар хот. Захирамж хүчингүй болгох тухай

2018 оны 03 дугаар сарын 12 өдөр А/149 Улаанбаатар хот. Захирамж хүчингүй болгох тухай

2018 оны 03 дугаар сарын 12 өдөр А/148 Улаанбаатар хот. Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2018 оны 03 дугаар сарын 12 өдөр А/148 Улаанбаатар хот. Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2018 оны 03 дугаар сарын 09 өдөр А/146 Улаанбаатар хот. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2019 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний санал авах ажлыг зохион байгуулах тухай

2018 оны 03 дугаар сарын 09 өдөр А/146 Улаанбаатар хот. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2019 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний санал авах ажлыг зохион... Read More

2018 оны 03 дугаар сарын 09 өдөр А/144 Улаанбаатар хот. “Чингэлтэй дүүргийн Брэндийн зөвлөл” байгуулах тухай

2018 оны 03 дугаар сарын 09 өдөр А/144 Улаанбаатар хот. “Чингэлтэй дүүргийн Брэндийн зөвлөл” байгуулах тухай

2018 оны 03 дугаар сарын 06 өдөр А/140 Улаанбаатар хот. Шагнах тухай

2018 оны 03 дугаар сарын 06 өдөр А/140 Улаанбаатар хот. Шагнах тухай

2018 оны 02 дугаар сарын 26 өдөр А/120 Улаанбаатар хот. Хүндэтгэлийн цом гардуулах тухай

2018 оны 02 дугаар сарын 26 өдөр А/120 Улаанбаатар хот. Хүндэтгэлийн цом гардуулах тухай

2018 оны 02 дугаар сарын 26 өдөр А/119 Улаанбаатар хот. Соёл, урлагийн олон талт ажил зохион байгуулах тухай

2018 оны 02 дугаар сарын 26 өдөр А/119 Улаанбаатар хот. Соёл, урлагийн олон талт ажил зохион байгуулах тухай
1 2 3 114
  • Facebook