быстрый займ на карту

Засаг даргын захирамж

Газар эзэмшүүлэх эрхийн хугацаа сунгах тухай

2013 оны 11 дүгээр сарын 01                             Дугаар А/310                             Улаанбаатар хот       Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

2013 оны 11 дүгээр сарын 01                           Дугаар А/309                               Улаанбаатар хот Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр... Read More

Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

2013 оны 10 дугаар сарын 25                           Дугаар А/304                               Улаанбаатар хот    Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29... Read More

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2013 оны 10 дугаар сарын 25                         Дугаар А/305                                  Улаанбаатар хот      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More

Асрамжлуулах тухай

2013 оны 10 дугаар сарын 21                         Дугаар А/300                           Улаанбаатар хот    Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх Төрийн бус байгууллагуудад санхүүжилт олгох тухай

2013 оны 10 дугаар сарын 21                  Дугаар А/299                      Улаанбаатар хот     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More

Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн гишүүдэд урамшуулал олгох тухай

2013 оны 10 дугаар сарын 21                      Дугаар A/298                              Улаанбаатар хот    Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More

Овог, эцэг/эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх тухай

2013 оны 10 дугаар сарын 21                         Дугаар А/295                         Улаанбаатар хот   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр... Read More

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2013 оны 10 дугаар сарын 25                         Дугаар А/305                                  Улаанбаатар хот Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2... Read More

Сургалтанд оролцуулах тухай

2013 оны 10 дугаар сарын 18                                 Дугаар А/293                                                 Улаанбаатар хот Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6в,... Read More
  • Facebook