быстрый займ на карту

Засаг даргын захирамж

Судалгааны ажил зохион байгуулах тухай

2013 оны 10 дугаар сарын 18                           Дугаар А/294                               Улаанбаатар хот   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More

“Хүнсний эрхийн бичиг” олгох халамжийн үйлчилгээнд санхүүжилт олгох тухай

2013 оны 10 дугаар сарын 21                        Дугаар А/293                         Улаанбаатар хот Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5.д,... Read More

Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн гишүүдэд урамшуулал олгох тухай

2013 оны 10 дугаар сарын 21                      Дугаар A/298                              Улаанбаатар хот Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5.д,... Read More

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх Төрийн бус байгууллагуудад санхүүжилт олгох тухай

2013 оны 10 дугаар сарын 21                  Дугаар А/299                      Улаанбаатар хот   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More

Асрамжлуулах тухай

2013 оны 10 дугаар сарын 21                         Дугаар А/300                           Улаанбаатар хот Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2... Read More

Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1.1, 64 дүгээр... Read More

Зөвлөгөөн, үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн 15.1.1 дэх заалтуудыг... Read More

Ахмад настны өдрийг тэмдэглэх тухай

2013 оны 09 дүгээр сарын 19                Дугаар A/267                              Улаанбаатар Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2013 оны 09 дүгээр сарын 20                          Дугаар A/268                             Улаанбаатар хот   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More

Хөрөнгө гаргах тухай

2013 оны 09 дүгээр сарын 23                              Дугаар A/269                          Улаанбаатар хот   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More
  • Facebook