быстрый займ на карту

Засаг даргын захирамж

“Өрхийн амьжиргааг дэмжигч” хороогоор батламжлах тухай

“Өрхийн амьжиргааг дэмжигч” хороогоор батламжлах тухай

“Өрхийг дээдлэгч” хороогоор батламжлах тухай

“Өрхийг дээдлэгч” хороогоор батламжлах тухай

“Өрхийн эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлэгч” хороогоор батламжлах тухай

“Өрхийн эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлэгч” хороогоор батламжлах тухай

Шагнах тухай

Шагнах тухай

Зөөврийн ажлын байр олгох ажлыг зохион байгуулах тухай

Зөөврийн ажлын байр олгох ажлыг зохион байгуулах тухай

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Дүүргийн газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

Дүүргийн газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

Хороодын онцлох ажлыг батламжлах тухай

Хороодын онцлох ажлыг батламжлах тухай

Төсвийн сарын хуваарь батлах тухай

Төсвийн сарын хуваарь батлах тухай

Өрхийн хөгжлийг дэмжих жилийн онцлох ажлуудыг батламжлах тухай

Өрхийн хөгжлийг дэмжих жилийн онцлох ажлуудыг батламжлах тухай
  • Facebook