быстрый займ на карту

Засаг даргын захирамж

Өрхийн хөгжлийг дэмжих жилийн онцлох ажлуудыг батламжлах тухай

Өрхийн хөгжлийг дэмжих жилийн онцлох ажлуудыг батламжлах тухай

“Цэвэр орчин-Чингэлтэйчүүдийн оролцоо” аян зохион байгуулах тухай

“Цэвэр орчин-Чингэлтэйчүүдийн оролцоо” аян зохион байгуулах тухай

Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

Хөдөлмөрийн аварга шалгаруулж, шагнаж урамшуулах тухай

Хөдөлмөрийн аварга шалгаруулж, шагнаж урамшуулах тухай

Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай

Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай

Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай

Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай

Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай

Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг сайжруулах болзолт уралдаан зохион байгуулах тухай

Цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг сайжруулах болзолт уралдаан зохион байгуулах тухай

Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулах тухай

Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулах тухай
  • Facebook