Засаг даргын захирамж

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/18

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/18

Швед улсын Стокгольм хотод томилолтоор ажиллуулах тухай

Швед улсын Стокгольм хотод томилолтоор ажиллуулах тухай

Жендэрийн Салбар хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

Жендэрийн Салбар хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хяналт-шинжилгээ шалган туслах ажил зохион байгуулах тухай

Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хяналт-шинжилгээ шалган туслах ажил зохион байгуулах тухай

2020 оныг “Нийгмийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих жил” болгон зарлах тухай

2020 оныг “Нийгмийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих жил” болгон зарлах тухай

Газар эзэмших эрх олгох тухай А/878

Газар эзэмших эрх олгох тухай А/878

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай А/877

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай А/877

Газар эзэмших гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай А/876

Газар эзэмших гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Дүүргийн Засаг даргын шагналаар шагнах тухай А/863

Дүүргийн Засаг даргын шагналаар шагнах тухай А/863

Цэргийн бүртгэл явуулах тухай А/862

Цэргийн бүртгэл явуулах тухай А/862
  • Facebook