быстрый займ на карту

Засаг даргын захирамж

Олон Улсын Математикийн олимпиад зохион байгуулах тухай

Олон Улсын Математикийн олимпиад зохион байгуулах тухай

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай

Нүүлгэн шилжүүлэх ажил зохион байгуулах тухай

Нүүлгэн шилжүүлэх ажил зохион байгуулах тухай

Гахайн мялзан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх шалгалтын ажил зохион байгуулж, хяналтын

Гахайн мялзан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх шалгалтын ажил зохион байгуулж, хяналтын

Үндэсний бичиг болон крилл бичгээр хаягжуулах ажлыг зохион байгуулах тухай

Үндэсний бичиг болон крилл бичгээр хаягжуулах ажлыг зохион байгуулах тухай

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж арга хэмжээ авч ажиллах тухай

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж арга хэмжээ авч ажиллах тухай

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай

Нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
  • Facebook