Засаг даргын захирамж

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай А/858

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай А/858

Газар эзэмших гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай А/857

Газар эзэмших гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай А/857

Газар эзэмших эрх олгох тухай А/856

Газар эзэмших эрх олгох тухай А/856

Дүүргийн Засаг даргын шагналаар шагнах тухай А/854

Дүүргийн Засаг даргын шагналаар шагнах тухай А/854

Шагнах тухай А/853

Шагнах тухай А/853

Дүүргийн “Тэргүүний сурагч” медалиар шагнах тухай А/852

Дүүргийн “Тэргүүний сурагч” медалиар шагнах тухай А/852

Шагнах тухай А/851

Шагнах тухай А/851

Шагнах тухай A/840

Шагнах тухай A/840

Шагнах тухай A/838

Шагнах тухай A/838

Шагнах тухай A/835

Шагнах тухай A/835
  • Facebook