Хөтөлбөрүүд

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ САЙН ДУРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДҮҮРГИЙН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ГАМШИГ ОСОЛ, ГАЛ ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХӨТӨЛБӨР

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ САЙН ДУРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДҮҮРГИЙН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ГАМШИГ ОСОЛ, ГАЛ ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХӨТӨЛБӨР

“ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ”-ИЙН ХӨТӨЛБӨР

Хүний нөөцийн хөгжил, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр батлах тухай дүүргийн ИТХТэргүүлэгчдийн тогтоол1

ЭРҮҮЛ МЭНД -2020 ХӨТӨЛБӨР

  Эрүүл мэнд -2020 хөтөлбөр

ЧИНГЭЛТЭЙ БОЛОВСРОЛ-2020 ХӨТӨЛБӨР

  Чингэлтэй боловсрол-2020 хөтөлбөр

ХОТЫН ИРГЭН – ХОТЫН СОЁЛ ХӨТӨЛБӨР

  Хотын иргэн – хотын соёл хөтөлбөр

ХАМТДАА ХӨГЖЬЕ ХӨТӨЛБӨР

Хамтдаа хөгжье хөтөлбөр
  • Facebook