Шагнал

МОНГОЛ УЛСЫН ЦОЛ ХҮРТЭЭХ, ОДОН МЕДАЛЬ ТОДОРХОЙЛОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР   МОНГОЛ УЛСЫН ЦОЛ ХҮРТЭЭХ, ОДОН МЕДАЛЬД ТОДОРХОЙЛОХОД       БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ: Нэр дэвшигчийн анкет /16 асуулга бүхий анкетийг бүрэн... Read More

ЗАСГИЙН ГАЗАР БОЛОН ЯАМНЫ ШАГНАЛД ТОДОРХОЙЛОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР   ЗАСГИЙН ГАЗАР БОЛОН ЯАМНЫ ШАГНАЛД  ТОДОРХОЙЛОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ: Нэр дэвшигчийн анкет /тухайн яамнаас баталсан анкетийг бүрэн гүйцэт үнэн... Read More

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ БОЛОН ЗАСАГ ДАРГЫН ШАГНАЛД ТОДОРХОЙЛОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ БОЛОН ЗАСАГ ДАРГЫН ШАГНАЛД ТОДОРХОЙЛОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ: 1.Нэр дэвшигчийн анкет /тухайн яамнаас баталсан анкетийг бүрэн... Read More

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШАГНАЛД ТОДОРХОЙЛОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР   ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШАГНАЛД ТОДОРХОЙЛОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ: Нэр дэвшигчийн анкет  /баталсан анкетийг бүрэн гүйцэт үнэн зөв бөглөж баруун... Read More

МОНГОЛ УЛСЫН ЦОЛНЫ ТЭМДЭГ, ОДОН, МЕДАЛЬ, ҮНЭМЛЭХИЙГ НӨХӨН БОЛОН СОЛЬЖ ОЛГОХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 1999 оны 71 дүгээр зарлигийнхавсралт “МОНГОЛ УЛСЫН ЦОЛ ХҮРТЭЭХ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНАХ ЖУРАМ”-ын 4 дүгээр зүйлд:   Цолны тэмдэг, одон, медаль, үнэмлэхийг... Read More

Шагналд нэр дэвшигчийн бүрдүүлэх материал

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР НЭГ.МОНГОЛ УЛСЫН ЦОЛ ХҮРТЭЭХ, ОДОН МЕДАЛЬД ТОДОРХОЙЛОХОД: Бүрдүүлэх татериал:  1. НЭР ДЭВШИГЧИЙН АНКЕТ /16 асуулга бүхий анкетийг бүрэн гүйцэт,... Read More
  • Facebook