1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх тоон болон чанарын үзүүлэлт ( Жил бүрийн 01 дүгээр сарын 10-ны дотор)

224 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ГАДНА ТАЛБАЙГ ТОХИЖУУЛЖ БАЙНА

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 7 дугаар хороонд баригдсан 150 хүүхдийн ортой 224 дүгээр цэцэрлэгийн гадна талбайг бетон суурьтай төмөр хашаа, хүүхдийн тоглоомын талбай, ногоон байгууламжтайгаар... Read More
  • Facebook