2 сар 28, 2013

“НЭЭЛТТЭЙ ДҮҮРЭГ” АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

Авлигын эсрэг хууль, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхээр Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар нь баримталж буй бодлого,... Read More
  • Facebook