5 сар 20, 2013

ЧИНГЭЛТЭЙЧҮҮД СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГТЭЭ ЭРҮҮЛ ОРЧИНГ БҮРДҮҮЛНЭ

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас Дархан-Уул аймгийн “Эрүүл хот” хөтөлбөр, түүний үр дүн болон хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаатай танилцах, цаашид харилцан хамтран ажиллах зорилгоор... Read More

ҮЗҮҮЛЭХ СУРГУУЛИЛТАД БЭЛЭН БАЙГААГАА ШАЛГУУЛАВ

Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс “Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох үеийн удирдлага, гамшгаас хамгаалах алба, хороо, аж ахуй нэгж байгууллага... Read More
  • Facebook