5 сар 27, 2013

ЗАРЛАЛ

Чингэлтэй дүүрэгт 2013 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Олон нийтийн оролцоотой зохион байгуулагдах дараах худалдан авах ажиллагаанд Иргэдийн бүлгийг бүртгэж байна. Үүнд: 5 дугаар... Read More
  • Facebook