6 сар 25, 2013

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2013 оны 06 дугаар сарын 25 Тендер шалгаруулалтын нэр: Гэрэлтүүлгийн ажил гүйцэтгүүлэх Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЧДХААА 13/032 Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь... Read More

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2013 оны 06 дугаар сарын 25 Тендер шалгаруулалтын нэр: Гэрэлтүүлгийн ажил гүйцэтгүүлэх Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЧДХААА 13/003 Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба... Read More

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо:2013 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын нэр: Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хорооны гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил   Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЧД.ХААА-2013/007   Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах... Read More

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2013 оны 06 дугаар сарын 25 Тендер шалгаруулалтын нэр: Гэрэлтүүлгийн ажил гүйцэтгүүлэх Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЧДХААА 13/008 Чингэлтэй Дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь эрх... Read More

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2013 оны 06 дугаар сарын 25 Тендер шалгаруулалтын нэр: Гэрэлтүүлгийн ажил гүйцэтэх Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЧДХААА 13/004 Чингэлтэй Дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь эрх... Read More

УРИЛГА

Огноо : 2013 оны 06 дугаар сарын 24 Тендер шалгаруулалтын нэр: Гэрэлтүүлгийн ажил гүйцэтгэх Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЧДХААА 13/006 Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь... Read More
  • Facebook