9 сар 2, 2013

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Чингэлтэй дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хорооны салбар байрны засварын ажил”–ыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг  урьж... Read More

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2013 оны 09 дүгээр сарын  02 Тендер шалгаруулалтын нэр: 6 дугаар хорооны  31-р байрны дээврийн засварын  ажил Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЧДХААА 13/040     Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах... Read More

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2013 оны 09 дүгээр сарын  02 Тендер шалгаруулалтын нэр: 2 дугаар хорооны  21-р байрны дээврийн засварын  ажил Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЧДХААА 13/041     Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах... Read More

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2013 оны 09 дүгээр сарын  02 Тендер шалгаруулалтын нэр: 1 дүгээр хорооны  8-р байрны дээврийн засварын  ажил Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЧДХААА 13/042     Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах... Read More

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2013 оны 09 дүгээр сарын  02 Тендер шалгаруулалтын нэр: 4 дүгээр хорооны  19-р байрны дээврийн засварын  ажил Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЧДХААА 13/043     Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах... Read More

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2013 оны 09 дүгээр сарын  02 Тендер шалгаруулалтын нэр: 6 дугаар хорооны  35-р байрны дээврийн засварын  ажил Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЧДХААА 13/044     Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах... Read More

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2013 оны 09 дүгээр сарын  02 Тендер шалгаруулалтын нэр: 5 дугаар хорооны  4-р байрны дээврийн засварын  ажил Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЧДХААА 13/045     Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах... Read More

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2013 оны 09 дүгээр сарын  02 Тендер шалгаруулалтын нэр: 3 дугаар хорооны  15-р байрны дээврийн засварын  ажил Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЧДХААА 13/046     Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах... Read More

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2013 оны 09 дүгээр сарын  02 Тендер шалгаруулалтын нэр: 5 дугаар хорооны  15-р байрны дээврийн засварын  ажил Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЧДХААА 13/047     Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах... Read More

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2013 оны 09 дүгээр сарын  02 Тендер шалгаруулалтын нэр: 3 дугаар хорооны  10-р байрны дээврийн засварын  ажил Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЧДХААА 13/048     Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах... Read More
  • Facebook