10 сар 22, 2013

Чингэлтэй дүүргийн 1 дүгээр хороонд баригдах хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилгын ажлын тендерийн нээлт

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албанаас зарласан 1 дүгээр хороонд баригдах хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилгын ажлын тендерийн нэээлт 2013 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдрийн... Read More

Сургалтанд оролцуулах тухай

2013 оны 10 дугаар сарын 18                                 Дугаар А/293                                                 Улаанбаатар хот Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6в,... Read More

Судалгааны ажил зохион байгуулах тухай

2013 оны 10 дугаар сарын 18                           Дугаар А/294                               Улаанбаатар хот   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More

“Хүнсний эрхийн бичиг” олгох халамжийн үйлчилгээнд санхүүжилт олгох тухай

2013 оны 10 дугаар сарын 21                        Дугаар А/293                         Улаанбаатар хот Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5.д,... Read More

Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн гишүүдэд урамшуулал олгох тухай

2013 оны 10 дугаар сарын 21                      Дугаар A/298                              Улаанбаатар хот Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5.д,... Read More

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх Төрийн бус байгууллагуудад санхүүжилт олгох тухай

2013 оны 10 дугаар сарын 21                  Дугаар А/299                      Улаанбаатар хот   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More

Асрамжлуулах тухай

2013 оны 10 дугаар сарын 21                         Дугаар А/300                           Улаанбаатар хот Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2... Read More

ХОТТОЙ ХОЛБООТОЙ ДУУДЛАГЫГ 45-35-01 УТСААР АВЧ БАЙНА

  Нийтийн үйлчилгээний “Улаанбаатар нэгтгэл” байгуулагдсанаар хотыг тойрсон олон асуудал нэг дор зангидагдаж, хариуцах эзэнтэй болох эхлэл тавигдсан.    Тус нэгтгэл нь нийтийн эзэмшлийн гудамж,... Read More
  • Facebook