быстрый займ на карту

11 сар 2013

Эргүүл хийж буй эцэг эхчүүдэд цалинтай чөлөө олгох ёстой

    Нийслэлийн удирдлагууд сургуулийн орчинд үүрэг гүйцэтгэх “SCHOOL POLICE” эргүүлийн ажиллах журмыг баталсан.     Энэхүү журам нь Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд... Read More

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2013 ОНЫ А/305 ЗАХИРАМЖААР БАЙГУУЛАГДСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ДҮГНЭЛТ

Үнэлгээний хорооны 2013 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хурлаар “Чингэлтэй дүүрэг, 2, 6 дугаар хороодын гудамжны дундах гэрэлтүүлгийн ажил”, ЧДХААА 13/075 дугаартай ажлын тендерт... Read More

“МОНГОЛ УЛСАД ҮНДЭСНИЙ ШУДАРГА ЁСНЫ ТОГТОЛЦООГ БЭХЖҮҮЛЭХ, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ИРГЭДЭЭР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭВ

  Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачлагаар Авлигатай тэмцэх газар, Хуульч эмэгтэйчүүдийн холбоо хамтран “Монгол улсад Үндэсний шударга ёсны тогтолцоог бэхжүүлэх, авлигатай тэмцэх” үндэсний хөтөлбөрийн төслийг боловсруулан... Read More

ӨРХИЙН АМЬЖИРГААНЫ ТҮВШИН ТОДОРХОЙЛОХ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНИЙ СУДАЛГАА ӨНӨӨДРӨӨС ЭХЭЛЛЭЭ

    Өрхийн амьжиргааны түвшин тодорхойлох улсын хэмжээний судалгаа Чингэлтэй дүүрэгт өнөөдөр эхэллээ.    Улсын хэмжээний судалгааны ажлын зорилго, бэлтгэл ажил, судалгааны үеэр өрх иргэдийн анхаарах... Read More

“ЭЦЭГ ЭХИЙН ОРОЛЦООГ БОДИТ БОЛГОЁ” ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ УДИРДАМЖ

Нэг. Зорилго: Хүүхэд, эцэг эх, нийгмийн ажилтны хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэн хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх, сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэхэд оршино. Хоёр. Хамрах хүрээ: Ерөнхий боловсролын сургууль... Read More

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СУРАЛЦАГЧДЫН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ “СУРАГЧ СОЛИЛЦОО” ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДАМЖ

Зорилго: Чингэлтэй дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын Сурагчдын Өөрөө Удирдах байгууллагуудын /СӨУБ/ үйл ажиллагааг уялдуулах, туршлага солилцох, хамтран ажиллах, удирдах багийг чадваржуулах, сурагчдын дуу хоолойг сонсох,... Read More

“ЭЦЭГ ЭХИЙН ОРОЛЦООГ БОДИТ БОЛГОЁ” ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ УДИРДАМЖ

Нэг. Зорилго: Хүүхэд, эцэг эх, нийгмийн ажилтны хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэн хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх, сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэхэд оршино. Хоёр. Хамрах хүрээ: Ерөнхий боловсролын сургууль... Read More

“Хүнсний эрхийн бичиг” олгох халамжийн үйлчилгээнд санхүүжилт олгох тухай

2013 оны 11 дүгээр сарын 12                   Дугаар А/321                        Улаанбаатар хот     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр... Read More

Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн гишүүдэд бичиг хэргийн зардлыг олгох тухай

2013 оны 11 дүгээр сарын 12                        Дугаар А/322                        Улаанбаатар хот     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More
  • Facebook