11 сар 1, 2013

Хороодын иргэний танхимын тоног төхөөрөмж худалдан авах тендерийн урилга

Тендер зарлах өдөр: 2013-10-30  Тендер шалгаруулалтын нэр: Хороодын иргэний танхимын тоног төхөөрөмж худалдан авах Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЧД-13/40 ХТТН Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар нь эрх бүхий тендерт... Read More

“Чингэлтэй дүүрэг, 1, 3, 4, 6 дугаар хороодын орон сууцны хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил”-ын тендерийн урилга

Огноо: 2013 оны 11 дүгээр сарын 01 Тендер шалгаруулалтын нэр: “Чингэлтэй дүүрэг, 1, 3, 4, 6 дугаар хороодын орон сууцны хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил” Тендер шалгаруулалтын дугаар:... Read More

“Чингэлтэй дүүрэг, 2, 6 дугаар хороодын гудамжны дундах гэрэлтүүлгийн ажил”-ын тендерийн урилга

Огноо : 2013 оны 11 дүгээр сарын 01 Тендер шалгаруулалтын нэр: “Чингэлтэй дүүрэг, 2, 6 дугаар хороодын гудамжны дундах гэрэлтүүлгийн ажил” Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЧДХААА 13/075... Read More

“Чингэлтэй дүүргийн 9-р хорооны гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил”-ын тендерийн урилга

Огноо: 2013 оны 11-р сарын 01 Тендер шалгаруулалтын нэр: Чингэлтэй дүүргийн 9-р хорооны гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЧДХААА. 13/073 Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах... Read More

“Чингэлтэй дүүргийн 8-р хорооны гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил”-ын тендерийн урилга

Огноо : 2013 оны 11-р сарын 01 Тендер шалгаруулалтын нэр: Чингэлтэй дүүргийн 8-р хорооны гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЧДХААА 13/072 Чингэлтэй Дүүргийн Худалдан... Read More

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГЫН ЗАЛРУУЛГА

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас 2013 оны 10 сарын 30-ны өдөр зарласан Хороодын иргэний танхимын тоног төхөөрөмж худалдан авах ЧД-13/40 ХТТН, Хороодын иргэний танхимын... Read More

Овог, эцэг/эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх тухай

2013 оны 10 дугаар сарын 21                         Дугаар А/295                         Улаанбаатар хот   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр... Read More

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2013 оны 10 дугаар сарын 25                         Дугаар А/305                                  Улаанбаатар хот Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2... Read More
  • Facebook