2 сар 19, 2014

2015 онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийх ажлын Иргэдээс санал авах маягт

2014 оны 2 дугаар сарын 25-наас эхлэн, Дүүргийн нийт Иргэдээс доорх маягтын дагуу ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2015 онд хийгдэх ажилд санал авах тул Иргэн та идэвхитэй... Read More

Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны туршлага солилцов

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албанаас санаачилан Нийслэлийн ХААГ, 9 дүүргийн ХАААлбадыг хамруулан “Олон нийтийн оролцоотой Худалдан авах ажиллагааны арга барил, туршлага солилцох нь” сэдэвт... Read More
  • Facebook