1 сар 27, 2015

ДОТООДДОО ҮЙЛДВЭРЛЭСЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ХЭРЭГЛЭЭГ ТӨРИЙН БОДЛОГООР ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ ЁСТОЙ

Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга Д.Ганболд: Монголчууд бид үндэсний үйлдвэрлэгчдээ дэмжье гэж уриалдаг ч амьдрал дээр төгс хэрэгжүүлж чаддаггүй.Бид Монголдоо үйлдвэрлэсэн зүйлийг чанар муутай гээд дандаа... Read More
  • Facebook