2 сар 26, 2015

ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМ ШАТААЖЭЭ

Хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах, түүнийг арчилж тордоход багагүй хүч хөрөнгө, цаг хугацаа зарцуулдаг. Гэвч зарим хүний зүй бус хайхрамжгүй үйлдлээс хүүхдүүд тоглох тоглоомгүй, эд хөрөнгөд... Read More

ДҮҮРГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТЭС 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАВ

  Чингэлтэй дүүргийн онцгой байдлын хэлтсийн дарга онцгой байдлын хурандаа А.Дамцагдорж хэлтсийнхээ албан хаагчидтай гэрээ байгууллаа. Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт бэлэн байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн ахлах... Read More

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧТАЙ 2015 ОНЫ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА

Төсвийн байгууллага, удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн дагуу Дүүргийн Засаг дарга бөгөөд Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай салбар хариуцсан Орлогч, төсвийн шууд захирагч нар өнөөдөр Үр дүнгийн гэрээ... Read More

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧТАЙ 2015 ОНЫ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАВ

    Дүүргийн Засаг дарга бөгөөд Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай салбар хариуцсан Орлогч, төсвийн шууд захирагч нар өнөөдөр Үр дүнгийн гэрээ байгууллаа. Уг арга хэмжээ Засаг... Read More
  • Facebook