5 сар 16, 2015

ЧИНГЭЛТЭЙЧҮҮД ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРАЛДАА ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦОЖ БАЙНА

2016 оны  Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын талаар тухайн хорооноос ирүүлсэн иргэдийн саналыг эрэмбэлэх Хороодын Иргэдийн Нийтийн Хурлыг хуулийн дагуу 5 дугаар сард багтаан... Read More
  • Facebook