5 сар 20, 2015

САР БҮРИЙН ТАЙЛАН, МЭДЭЭ БЭЛТГЭДЭГ АЖИЛТНУУДАД СУРГАЛТ ЯВУУЛАВ

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Захиргаа, хуулийн хэлтсээс сар бүрийн тайлан, мэдээ гаргадаг ажилтнуудад зориулсан сургалтыг 5 дугаар сарын 20-нд зохион байгууллаа. Сургалтыг Захиргаа,... Read More
  • Facebook