7 сар 28, 2015

ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЛОО

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн 7 дугаар сарын 28-нд болж дүүргийн Засаг дарга Д.Ганболд удирдаж явуулав. Зөвлөгөөний эхэнд өмнөх шуурхай... Read More

2015 оны 07 сарын 27 өдөр Дугаар А/401 2015 оны 07 сарын 27 өдөр Дугаар А/401 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай

2015 оны 07 сарын 27 өдөр Дугаар А/401 2015 оны 07 сарын 27  өдөр Дугаар А/401 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай

ДҮҮРГИЙН “НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ”-ГЭЭР 7 ДУГААР САРД 36204 ИРГЭН ҮЙЛЧЛҮҮЛЖЭЭ

07 дугаар сарын байдлаар 19 хороо болон дүүргийн “Нэг цонхны үйлчилгээ”-гээр 36204 иргэн үйлчлүүлж 35882 санал, хүсэлт хүлээн авч, 35861асуудлыг шийдвэрлэсэн байна. Нийт өссөн дүнгээр... Read More

2015 оны 07 сарын 27 өдөр Дугаар А/404 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах тухай

2015 оны 07 сарын 27 өдөр Дугаар А/404 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах тухай

2015 оны 07 сарын 27 өдөр Дугаар А/403 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

2015 оны 07 сарын 27 өдөр Дугаар А/403 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай
  • Facebook