8 сар 3, 2015

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Төрийн албан бичиг хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг ирэх 9 дүгээр сард зохион байгуулагдана. Улсын үзлэгтэй холбогдуулан Ерөнхий сайдын захирамжаар байгуулагдсан “Төв комисс”-ын зөвлөх багаас 7... Read More
  • Facebook