11 сар 18, 2015

Архины хор хөнөөл , гэр бүлийн хүчирхийллээс сэргийлэх нь сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

Монголын Нийгмийн Эрүүл мэндийн мэргэжилтний нийгэмлэгтэй хамтран 2015 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр 1-19 дүгээр хороодын нийгмийн ажилтан, хэсгийн байцаагч нарт “Архины хор хөнөөл,... Read More
  • Facebook