12 сар 9, 2015

Facebook

ДҮҮРГҮҮДИЙН АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛЧДЫН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ СУРГАЛТ, СПОРТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ

Нийслэлийн Архивчдын өдрийг тохиолдуулан дүүргүүдийн архив, бичиг хэргийн ажилчдын дунд зохион байгуулж буй сургалт, спортын арга хэмжээ 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр Чингэлтэй... Read More
  • Facebook