12 сар 14, 2015

Захирамж

2014 оны 12 сарын 31 өдөр дугаар А/470 Улаанбаатар хот Овог, эцэг/эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын... Read More
  • Facebook