2 сар 4, 2016

2016 оны 02 дугаар сарын 04 өдөр Дугаар А/62 Улаанбаатар хот. Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 02 дугаар сарын 04 өдөр Дугаар А/62 Улаанбаатар хот. Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 02 дугаар сарын 04 өдөр Дугаар А/61 Улаанбаатар хот. Дүүргийн “Хөдөлмөрийн аварга” шалгаруулж, шагнаж урамшуулах тухай

2016 оны 02 дугаар сарын 04 өдөр Дугаар А/61 Улаанбаатар хот. Дүүргийн “Хөдөлмөрийн аварга” шалгаруулж, шагнаж урамшуулах тухай

2016 оны 02 дугаар сарын 04 өдөр Дугаар А/60 Улаанбаатар хот. Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 02 дугаар сарын 04 өдөр Дугаар А/60 Улаанбаатар хот. Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 02 дугаар сарын 04 өдөр Дугаар А/59 Улаанбаатар хот. Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 02 дугаар сарын 04 өдөр Дугаар А/59 Улаанбаатар хот. Буцалтгүй тусламж олгох тухай

ХҮҮХДИЙН НОМЫН ӨРГӨӨГ НОМЖУУЛАХ АЯН ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, “UBS” телевиз хамтран “Хүүхдийн номын өргөөг номжуулах аян” өрнүүлж байна. Номжуулах аянд зохиолчид, жүжигчид, уран бүтээлчид нэгдсээр байгаа бөгөөд... Read More
  • Facebook