2 сар 25, 2016

2016 оны 2 дугаар сарын 25 өдөр Дугаар А/122 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 2 сарын 25 өдөр Дугаар А/122 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 2 дугаар сарын 25 өдөр Дугаар А/121 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 2 сарын 25 өдөр Дугаар А/121 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 2 дугаар сарын 25 өдөр Дугаар А/120 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 2 сарын 25 өдөр Дугаар А/120 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 2 дугаар сарын 25 өдөр Дугаар А/119 Улаанбаатар хот Асран хамгаалагч тогтоох тухай

2016 оны 2 сарын 25 өдөр Дугаар А/119 Улаанбаатар хот Асран хамгаалагч тогтоох тухай

2016 оны 2 дугаар сарын 25 өдөр Дугаар А/118 Улаанбаатар хот Харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

2016 оны 2 сарын 25 өдөр Дугаар А/118 Улаанбаатар хот Харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

2016 оны 2 дугаар сарын 25 өдөр Дугаар А/117 Улаанбаатар хот Үрчлүүлэх тухай

2016 оны 2 сарын 25 өдөр Дугаар А/117 Улаанбаатар хот Үрчлүүлэх тухай

ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД 4 АСУУДАЛ ХЭЛЭЛЦЭН БАТЛАВ

Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн тавдугаар  хуралдаан энэ сарын 24-ний өдөр   хуралдлаа. Хуралдаанаар дүүргийн 2015 оны жилийн эцсийн эд хөрөнгийн тооллогын дүн, орон... Read More

“НИЙСЛЭЛИЙН ЦАХИМ АРХИВ” ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗААВАРЧИЛГАА

Нийслэлийн Архивын газраас дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба, хороодын архив, бичиг хэрэг хариуцсан ажилтан, албан хаагчдад зориулсан “Нийслэлийн Цахим архив” хэрэгжүүлэх албан тоотыг,... Read More
  • Facebook