3 сар 29, 2016

2016 оны 3 сарын 29 өдөр Дугаар А/243 Улаанбаатар хот Шагнах тухай

2016 оны 3 сарын 29 өдөр Дугаар А/243 Улаанбаатар хот Шагнах тухай

2016 оны 3 сарын 29 өдөр Дугаар А/242 Улаанбаатар хот Хүндэтгэлийн цом гардуулах тухай

2016 оны 3 сарын 29 өдөр Дугаар А/242 Улаанбаатар хот Хүндэтгэлийн цом гардуулах тухай

2016 оны 3 сарын 29 өдөр Дугаар А/239 Улаанбаатар хот Хөрөнгө оруулалтын ажлын задаргаа батлах тухай

2016 оны 3 сарын 29 өдөр Дугаар А/239 Улаанбаатар хот Хөрөнгө оруулалтын ажлын задаргаа батлах тухай

2016 оны 3 сарын 29 өдөр Дугаар А/238 Улаанбаатар хот Далан сувгийн цэвэрлэгээний ажил зохион байгуулах тухай

2016 оны 3 сарын 29 өдөр Дугаар А/238 Улаанбаатар хот Далан сувгийн цэвэрлэгээний ажил зохион байгуулах тухай

2016 оны 3 сарын 29 өдөр Дугаар А/237 Улаанбаатар хот Журам батлах тухай

2016 оны 3 сарын 29 өдөр Дугаар А/237 Улаанбаатар хот Журам батлах тухай

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН “ОНЦЛОХ-35” АЖЛЫН ТОВЧ ТАЙЛАН ХЭВЛЭГДЭВ

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас 2013-2016 онд дүүрэгт хийгдсэн 35  ажил, томоохон бүтээн байгуулалтуудын талаар “Онцлох-35” товч тайлан хэвлүүллээ. Тус тайлан “Хүнлэг орчин-Нийгмийн хөгжил”,... Read More
  • Facebook