3 сар 30, 2016

2016 оны 3 сарын 30 өдөр Дугаар А/248 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 3 сарын 30 өдөр Дугаар А/248 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 3 сарын 30 өдөр Дугаар А/247 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 3 сарын 30 өдөр Дугаар А/247 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 3 сарын 30 өдөр Дугаар А/246 Улаанбаатар хот Олон талт үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай

2016 оны 3 сарын 30 өдөр Дугаар А/246 Улаанбаатар хот Олон талт үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай

2016 оны 3 сарын 30 өдөр Дугаар А/245 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 3 сарын 30 өдөр Дугаар А/245 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 3 сарын 30 өдөр Дугаар А/244 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 3 сарын 30 өдөр Дугаар А/244 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

НАРНЫ ГЭРЛЭЭР ЦАХИЛГААН, ДУЛААН ЯЛГАРУУЛДАГ ЭКО ТЕХНОЛОГИЙГ ТАНИЛЦУУЛАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар  дэмжин “Изо Хаус” ХХК канад модон хийцтэй угсармал зөөврийн амины орон сууцны загварыг иргэдэд  танилцуулан зөвлөгөө, мэдээлэл өгч байна.... Read More

ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ СОНИРХОЛТОЙ ИРГЭДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн төвөөс “Хүүхэд харах үйлчилгээ” эрхлэх иргэдийг бэлтгэх 2 дугаар шатны сургалтыг Чингэлтэй дүүргийн 1 дүгээр  хорооны... Read More

ДАХИН ТӨЛӨВЛӨЛТӨӨР ИРГЭДИЙН САНАЛЫГ АСУУЖЭЭ

Нийслэлийн Засаг даргын “Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөж барилгажуулах тухай” 2015 оны 12 дугаар сарын А/1012 дугаар захирамж, 2016 оны 01 дүгээр... Read More

САЙН ТУРШЛАГААСАА ХУВААЛЦЖЭЭ

2015, 2016 оны хичээлийн жилд 72 дугаар сургуулийн нийгмийн ажилтан Б.Эмдором Эрдэнэт, Дархан, Төв аймаг, Увс аймгийн нийгмийн ажилнуудад өөрийн ажлын арга зүй, туршлагаа түгээн дэлгэрүүлжээ. Мөн 2015 оны 6... Read More
  • Facebook